Union Académique Internationale

Colloque international - Trobada Internacional d’estudis sobre Arnau de Vilanova

Retour à la liste des activités
| Ateneu Universitari Sant Pacià (Barcelone)

5 Octobre 2021

16.00 h - Official welcome Dr. Armand Puig, rector de l’AUSP, i representant de l’IEC Presentació del CFTMC

16.30 h - Presentation of the CFTMC Jordi Gayà, Jaume Mensa, Alexander Fidora Memòria dels estudis arnaldians en els darrers 10 anys. Report on Arnaldian studies in the last 10 years: Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia (Jon Arrizabalaga), Arnaldi de Villanova Opera Theologica (Jaume Mensa), ArnauDB (Sebastià Giralt)

17.00 h Conférence inaugurale / Opening lecture: Francesco Santi (Università di Bologna), Arnau de Vilanova. Testi e contesti

6 Octobre 2021

16.00 h - 18.00h Première session

Sebastià Giralt (Universitat Autònoma de Barcelona) : Nous comentaris a algunes de les“Medicationis parabole” d’Arnau de Vilanova

Sergi Grau Torras (Universitat Autònoma de Barcelona) & Celia López (Universidad de Granada) : El “Libellus de confortatione visus secundum sex res non naturales” atribuït a Arnau de Vilanova.

Fernando Salmón (Universidad de Cantabria) : Revisiting the Arnaldian authorship of the “Commentary on ‘De morbo et accidenti’”

Jordi Bossoms i Costa (Universitat Autònoma de Barcelona) : D’Hipòcrates a Arnau de Vilanova? Aproximació a l’“Abbreviacio regiminis acutorum”

18.30h – 20h Seconde session

Josep Alanyà (Arxiu de la Catedral de Tortosa) : Els documents arnaldians de l'Arxiu Capitular de València i de Santa Maria la Major de Morella

Theo Falke (Leiden) : The censure of Arnau de Vilanova in August 1300.

Rafael Ramis Barceló (Universitat de les Illes Balears, IEHM) : Referències esparses a Arnau de Vilanova durant l’època moderna: materials d’estudi

7 Octobre 2021 16h – 18h Troisième session

Maria Cabré (Universitat de Girona) : La transmissió textual del “De mysterio cymbalorum Ecclesiae” d’Arnau de Vilanova

Barbara Scavizzi (Gubbio), Osservazioni sui destinatari del “Tractatus epistolarum christini”

Jaume Mensa i Valls (Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans) : La crítica de Henry of Harclay al càlcul apocalíptic arnaldià

Antoine Calvet (París) : La présence du médecin alchimiste le pseudo-Arnaud de Villeneuve dans le manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal, 2872 (15e siècle) : médecine, alchimie, philosophie

18.30h – 20h Quatrième session

Jaume de Puig (Institut d’Estudis Catalans) : La recepció d'Arnau de Vilanova en l'erudició francesa del segle XIX

Maria Cristina Pascerini (Universidad Autónoma de Madrid, IULCE) : La recepción de Arnau de Vilanova en Menéndez Pelayo

3 Novembre 2021 En ligne 16h – 19h

Cinquième session Débat

4 Novembre 2021 [session hybride]

Session de clôture (Ateneu Universitari Sant Pacià, Aula Magna)

17.00 h : Accueil par Dr. Armand Puig, rector de l’AUSP

17.15 h : Cconclusions par Jaume de Puig & Jon Arrizabalaga

17.30 h : Conférence de clôture par Michael R. McVaugh (The University of North Carolina at Chapel Hill) : The “Nachlässe” of Arnau de Vilanova

18.15 h : Cloenda / Closing words

Inscription : congressos@edusantpacia.cat

Lieu

Ateneu Universitari Sant Pacià, Aula Magna
C/ Diputació, 231
08007, Barcelona